Radonmittaus ja korjaussuunnitelma

Radon on hajuton, mauton ja väritön kaasu, joka kulkeutuu sisäilmaan maaperästä. Se syntyy maankuoressa uraanin hajoamistuotteena. Sisäilman raadonpitoisuuden voi todeta vain mittaamalla.

Suomalaisten säteilyannostuksesta noin puolet tulee huoneilman radonista, suurimmaksi osaksi hengitetyn ilman kautta. Radonin aiheuttaman keuhkosyövän saa vuosittain Suomessa noin 300 ihmistä.

Maailman mittakaavassa Suomessa on poikkeuksellisen paljon kuntia, joissa turvallisena pidetty 200 becquereliä kuutiometrissä radonia ylittyy. Pohjois-Savon radon pitoisuus on Suomen kunnista keskitasolla ja Pohjois-Karjalan yli keskitason. Syynä korkeisiin radonpitoisuuksiin rakennuksissa ja niissä esiintyviin ongelmiin ovat rakennustapa, ilmasto ja geologiset olosuhteet.

Autamme taloyhtiöitä ja yksityisiä asunnon omistajia tekemään radonmittauksen, joka on tehtävä STUK-hyväksytyllä radonmittauspurkilla, yhtäjaksoisesti vähintään kahden kuukauden ajan, aikavälillä 1.9.–31.5. Kirjotamme mittaustuloksista raportin ja lyhyen ohjeen ongelman poistamiseksi, jos radonia on yli asumisterveys asetuksen.

Vaihtoehtoisesti voimme tehdä alustavan mittauksen Corentium PRO radonmittalaitteella. Mittaus aika on 1 -7 vuorokautta ja tuloksia voidaan analysoida koko mittausajalta. Myös mittauspaikkaa voidaan vaihdella. Mittalaitteen tuloksista voidaan arvioida, tarvitseeko tilassa tehdä tarkempaa tutkimusta tai korjausta.

Mittalaitteella voidaan tarkastaa nopeasti radonkorjauksen onnistuminen.

Suunnittelemme myös radonkorjaustavan, mittauksella todennettuihin kohteisiin.

Säteilyturvakeskus
Sisäilmauutiset

Muut palvelumme:

Ollaanhan yhteyksissä!

Yhteystiedot

Jari Holopainen
Jari Holopainen
puh. +358 45 108 7882
jh @ valakija.fi

Rakennusinsinööritoimisto Valakija Oy
Härmäniementie 579
78710 VARKAUS