Paine-eromittaus ja tiiveysmittaus

Mittaamalla rakennuksen sisätilan paine-eron suhteessa ulkoilman paineeseen voidaan nähdä, onko rakennus tai jokin tila yli vai alipaineinen. Rakennusfysikaalisesti oikein toimivan rakennuksen paine-eron tulisi olla 0 Pa tai hivenen alle tilanteessa, jossa ilmanvaihto toimii hallitusti joko koneellisesti tai painovoimaisesti. Ilmanvaihdon tehtävä on poistaa rakennuksessa syntyvät epäpuhtaudet ja kosteus, sekä tuoda riittävästi raikasta ilmaa tilalle.

Ylipaineisessa rakennuksessa paine-ero voi aiheuttaa sen, että tilan sisäpuolelle muodostunut kosteus, (suihku, sauna, vessa, keittiö, pyykinkuivaus, ihmiset, lemmikit, huonekasvit) pyrkii vuotamaan rakenteiden epätiiveyskohdista kohden ulkoilmaa, kostuttaen samalla rakennusmateriaaleja. Liiaksi alipaineisessa rakennuksessa on vaarana mikrobien, kuitujen ja muiden haitta-aineiden kulkeutuminen huoneilmaan lattian raoista ja muista epätiiveistä rakenneosista, jos ilmanvaihto ei pysty tuottamaan riittävää korvausilmaa.

Tiiveysmittaus yhdessä lämpökamera kuvauksen ja merkkiainekokeiden kanssa antaa tarkan vastauksen rakennuksen ulkovaipan tiiveydestä (ulkovaipan ilmanvuotoluku q50) ja epätiiveys kohdista. Tiivis ulkovaippa vaikuttaa rakennuksen energian kulutukseen ja terveellisyyteen.

Tehtäessä tarkempaa kuntotutkimusta, tiiveysmittauslaitteistolla saadaan luotua rakennukseen haluttu alipaine, tarkkoja merkkiainekokeita varten, joilla voidaan todentaa rakennusosien tiiveyttä ja ilman liikkuvuutta rakenneosissa.

Sisäilmayhdistys

Muut palvelumme:

Ollaanhan yhteyksissä!

Yhteystiedot

Jari Holopainen
Jari Holopainen
puh. +358 45 108 7882
jh @ valakija.fi

Rakennusinsinööritoimisto Valakija Oy
Härmäniementie 579
78710 VARKAUS